(1)
Stachura-Lupa, R. Zagadnienie Charakteru Narodowego W Krytyce Literackiej Stanisława Tarnowskiego. AUPC SBSP 2019, 17, 133-141.