(1)
Gajak-Toczek, M. Perspektywa Aksjologiczna W Wypisach Polskich Stanisława Tarnowskiego I Franciszka Próchnickiego. AUPC SBSP 2019, 17, 142-162.