(1)
Tomaszczyk, J. Problemy Terminologiczne Architektury Informacji. AUPC SBSP 2019, 17, 240-248.