(1)
Kowalska-Chrzanowska, M.; Książek, T. Kompetencje Cyfrowe a Zachowania Informacyjne studentów kierunków Informatologicznych. Studium Przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu. AUPC SBSP 2019, 17, 269-288.