(1)
Andrusiewicz, P. Meandry Projektowania Architektury Informacji Serwisu Internetowego Na przykładzie Strony Huba.News. AUPC SBSP 2019, 17, 334-345.