(1)
Kamińska-Czubała, B.; Langer, B. Wykorzystanie wskaźników mglistości Tekstu I gęstości Informacyjnej W Ocenie użyteczności podręczników Szkolnych. AUPC SBSP 2019, 17, 403-416.