(1)
Bańdo, A. Dzieje Polskiego Uchodźstwa Na Węgrzech 1939–1945 W świetle Najnowszych Badań. AUPC SBSP 2019, 17, 417-423.