(1)
Langer, B. Z Badań Nad dziewiętnastowiecznymi Bibliotekami Prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka Szlachecka W Dobie Romantyzmu. AUPC SBSP 2019, 17, 424-428.