(1)
Koredczuk, B. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojna I książka. Księgozbiory, Biblioteki, Wydawnictwa I twórcy Podczas konfliktów Zbrojnych I Politycznych. Stan Badań I Perspektywy badawcze”. Poznań, 13–15 Listopada 2019 Roku. AUPC SBSP 2019, 17, 434-439.