(1)
Żurawski, J. A. Ośrodki Wydawnicze wileńskiej Konspiracji 1939–1945. AUPC SBSP 2020, 18, 100-128.