(1)
Król, M. B. Nowe Kierunki kształcenia W Instytutach Bibliotekoznawczych uniwersytetów Polskich. Studium Przypadku: Instytut Nauk O Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego W Krakowie. AUPC SBSP 2020, 18, 352-369.