(1)
Borkowski, I. Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków Dziennikarskich W Systemie Medialnym Republiki Czeskiej. AUPC SBSP 2021, 19, 448-462.