(1)
Jaskowska, B. Grzegorz Gmiterek, Aplikacje Mobilne W Systemach Informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, Ss. 359. AUPC SBSP 2021, 19, 801-805.