Wrona, G. (2023). Między Krakowem a Lwowem, czyli szkic biograficzny Ewy Wójcik. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 5–10. https://doi.org/10.24917/20811861.20.1