Kwiecień, S., & Langer, B. (2023). Prasa, książka, biblioteka: analiza dorobku publikacyjnego Ewy Wójcik za lata 1990–2020. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 11–24. https://doi.org/10.24917/20811861.20.2