Seroka, K. (2023). O kobietach w drukarstwie i typografii. Przyczynek. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 51–75. https://doi.org/10.24917/20811861.20.5