Gruca, A. (2023). Problemy drukarstwa galicyjskiego na przełomie XIX i XX wieku w ocenie Związku Właścicieli Drukarń Galicji Zachodniej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 76–87. https://doi.org/10.24917/20811861.20.6