Gwioździk, J. (2023). Podstawy organizacji Zakładu Naukowego Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego w Tarnopolu: lokalizacja – budynek – personel. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 88–105. https://doi.org/10.24917/20811861.20.7