Makles, K. (2023). Materialne dziedzictwo Baworovianum – przyczynek do rekonstrukcji przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 122–140. https://doi.org/10.24917/20811861.20.9