Frączek, R., & Gwioździk, J. (2023). Tytus Laskiewicz w służbie książki. Z dziejów bibliotek Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 141–165. https://doi.org/10.24917/20811861.20.10