Frączek, Z. (2023). Rozwijanie umiejętności czytania i czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, w świetle programów nauczania i wskazań do realizacji nowych programów szkolnych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 182–201. https://doi.org/10.24917/20811861.20.12