Łakomy-Chłosta, A. (2023). Działalność wydawnicza i graficzna Wiener Werkstätte jako przejaw ruchu artystycznego Arts and Crafts w europejskiej kulturze pierwszej połowy XX w. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 202–212. https://doi.org/10.24917/20811861.20.13