Matczuk, A. (2023). Maria Mazankówna-Friedbergowa (1900–1993) – zapomniana specjalistka od bibliografii historii polskiej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 213–232. https://doi.org/10.24917/20811861.20.14