Chamera-Nowak, A. (2023). „Autentyczna interpretacja”. (Nie)przestrzeganie prawa autorskiego i konwencji międzynarodowych w stosunku do wydawców i twórców zagranicznych w czasie stalinizmu w świetle materiałów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 247–264. https://doi.org/10.24917/20811861.20.16