Hojka, B., & Jamróz-Stolarska, E. (2023). Polityczne, kulturowe i społeczne czynniki przemian rynku książki dziecięcej w Polsce na przykładzie wydawnictwa Nasza Księgarnia. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 265–290. https://doi.org/10.24917/20811861.20.17