Czesak, N., & Mazur, H. (2023). Archiwa polskie w Wikipedii – analiza zawartości haseł. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 577–595. https://doi.org/10.24917/20811861.20.36