Adamus-Kowalska , J. (2023). Zastosowanie technologii archiwizacji Internetu w identyfikacji i ratowaniu cyfrowego dziedzictwa kulturowego Ukrainy. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 596–611. https://doi.org/10.24917/20811861.20.37