Ladorucki, J., & Matras-Mastalerz, W. (2023). Blog, bloger, blogging. O strategiach komunikacyjnych blogosfery po przełomie cyfrowym. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 612–623. https://doi.org/10.24917/20811861.20.38