Bereźnicka, M. (2023). Media - szanse, wyzwania i zagrożenia a potrzeba edukacji medialnej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 641–660. https://doi.org/10.24917/20811861.20.40