Wachowicz, M., & Antczak, M. (2023). Kanały typu commentary (dramowe) w polskim serwisie YouTube: rozważania terminologiczne wokół nowego przedmiotu badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 661–682. https://doi.org/10.24917/20811861.20.41