Jaskowska, B. (2023). Lustrzany świat sportowców - user experience platformy treningowej Zwift w świetle badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 691–714. https://doi.org/10.24917/20811861.20.43