Szalach, A., Osińska, V., & Jankowska, A. (2023). Wykorzystanie eye trackingu do analizy wizualnych informacji statystycznych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 772–786. https://doi.org/10.24917/20811861.20.47