Borek, P. (2023). O nowym przekładzie Pentezylei Szymona Szymonowica (Szymon Szymonowic, Pentesilea / Pentezylea, przełożyła i komentarzem opatrzyła Elwira Buszewicz, Wydawnictwo Neriton 2022, ss. 207, ISBN: 978-83-67245-15-9). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 786–789. https://doi.org/10.24917/20811861.20.48