Ippoldt, L. (2023). Biblioteka pedagogiczna w środowisku lokalnym. Komunikat. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 810–816. https://doi.org/10.24917/20811861.20.52