Staniów, B. (2023). Informacja o obcych autorach książek dziecięcych zamieszczona w przekładach na język polski i w przekierowaniach do Sieci. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 291–308. https://doi.org/10.24917/20811861.20.18