Bangrowska, A. (2023). Ochrona dziedzictwa narodowego przed szkodliwym działaniem mikrobiologicznym. Warunki i środki zapobiegawcze. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 309–319. https://doi.org/10.24917/20811861.20.19