Lubczyńska, A. (2023). Z papieru do sieci - sposoby funkcjonowania czasopism hobbystycznych w przestrzeni Internetu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 561–576. https://doi.org/10.24917/20811861.20.35