Chwastyk-Kowalczyk, J. (2023). Echa norwidowskie w polskich czasopismach emigracyjnych na Wyspach Brytyjskich w czasie i po drugiej wojnie światowej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 517–532. https://doi.org/10.24917/20811861.20.32