Jaworski, ks. P., & Juśko, P. (2023). Wychowanie obywatelsko-patriotyczne na łamach czasopisma „Dziś i Jutro” w okresie międzywojennym. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 488–516. https://doi.org/10.24917/20811861.20.31