Gmiterek, G., Jawor, A., Markowska-Manista, U., & Woźniak-Kasperek, J. (2023). Polskie biblioteki publiczne w obliczu wyzwań dotyczących migracji z Ukrainy. Propozycja metodologii badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 320–333. https://doi.org/10.24917/20811861.20.20