Pamuła-Cieślak, N. (2023). Biblioteki wobec pandemii COVID-19. Studium przypadku wybranych profili polskich bibliotek na Instagramie. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 334–372. https://doi.org/10.24917/20811861.20.21