Dombrovska, M., & Valjentova, L. (2023). Zachowania informacyjne czeskich i słowackich studentów w czasie pandemii COVID-19 z naciskiem na Hoaxes i Misinformation. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 373–378. https://doi.org/10.24917/20811861.20.22