Konopka, M. (2023). „Strzecha” Franciszka Henryka Richtera (1868-1873, 1878) w świetle korespondencji wydawcy i redaktora. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 436–446. https://doi.org/10.24917/20811861.20.27