Gzella, G. (2023). Dionizy Królikowski (1862-1836) - wielkopolski dziennikarz, literat i tłumacz. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 447–455. https://doi.org/10.24917/20811861.20.28