Bednarowska, A. (2023). Dyskurs o kobietach na łamach prasy żydowskiej w Niemczech w latach 1933-1938 a powieść obyczajowa w odcinkach pisarek żydowskich w gazecie „Israelitisches Familienblatt” na przykładzie Mutter von sechs Kindern (Matka sześciorga dzieci) Adeli Elkan. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 469–487. https://doi.org/10.24917/20811861.20.30