Chmielewski, P. D., Kowalska-Chrzanowska, M. ., & Krysiński, P. (2024). Możliwości wykorzystania technologii blockchain w bibliotekach akademickich . AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 312–336. https://doi.org/10.24917/20811861.21.21