Juśko, P. (2024). Problematyka karności i zachowania pozaszkolnego młodzieży galicyjskich szkół średnich w sprawozdaniach i przepisach Rady Szkolnej Krajowej pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 161–174. https://doi.org/10.24917/20811861.21.11