Konopka, M. (2001). Zainteresowanie poezją w środowisku lwowskich rzemieślników na przykładzie wypożyczeń w bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, 61–68. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1062