Rogoż, M. (2001). Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie w latach 1996/97–1997/98. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 1, 177–188. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1071