Gruca, A. (2024). Działalność ks. Mariana Leona Fulmana na rzecz bibliotek parafialnych w Królestwie Polskim na początku XX wieku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 175–187. https://doi.org/10.24917/20811861.21.12